Föreningens aktiviteter

Varje år arrangerar MAF en rad kompetensutvecklande aktiviteter förutom den årliga konferensen, Working Together Conference. Aktiviteterna bygger på tips på intressanta ämnen från våra medlemmar samt information om nya trender och produkter som vi får fram i samarbete med Infor, olika leverantörer och partners till Infor. Utbudet är dock inte begränsat till Movex/M3 relaterade ämnen, utan kan beröra allt som våra medlemmar efterfrågar.

Temadagar brukar innehålla ett antal sessioner som inleds av en expert inom området som ger en introduktion till ämnet. Oftast har vi presentationer av konkreta kundcase från några av våra medlemsföretag. Dessa visar på både problem och möjligheter och bygger på verkliga erfarenheter som medlemsföretagen delar med sig av. I samband med dessa presentationer ges också tillfälle för representanter från Infor eller andra leverantörer att informera och svara på frågor från deltagarna.

Webinarer arrangeras 4-5 gånger per år, oftast med inriktning på ny teknik. Tiden för en webinar är ca 1 - 1 1/2 timme.

Nätverksgrupper är MAF's nätverk för personer med gemensamma intressen som möts över företagsgränserna för att på så sätt dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andras i syfte att öka nyttan av användandet av Movex/M3. Att vara med i nätverksgrupper innebär ett aktivt deltagande där man både ger och får.

I nätverksgrupperna försöker man identifiera lyckade praktiska lösningar – Best Practise – och inte minst rekommendationer om vad som inte fungerat lika bra. Ibland diskuterar man också produkter och lösningar vid sidan om det som Infor erbjuder.

Representanter från Infor kan bjudas in till möten, vilket ger möjligheter till informationsutbyte och aktiv påverkan på utvecklingen av Movex/M3. Sist men inte minst ger nätverksgruppen dig ett brett kontaktnät inom såväl gruppen som bland användarna och inom Infor.

Grupperna består oftast av 10 - 15 personer från olika företag. Grupperna utser vanligen gruppansvariga inom sig, som tillsammans med MAFs representant svarar för administration, planering, ledning och dokumentation. Varje nätverksgrupp brukar ha några möten per år och mötena hålls företrädesvis hos olika medlemsföretag i grupperna. Endast medlemmar kan delta i nätverksgrupperna.

Har du förslag på lämpliga nätverksgrupper eller andra aktiviteter hör av dig till Roland Kvillborn.