Föreningens hantering av dina personuppgifter

Enligt direktiven för hantering av personuppgifter, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 har vi gjort förändringar för att efterleva regelverket.

För medlemmar

Hur registrerar jag mig i MAF:s medlemsregister?

Hur kontrollerar jag mina befintliga uppgifter?

Vilka personuppgifter finns i våra register?

Till vad används uppgifterna?

Vem kan hantera mina uppgifter i medlemsregistret?

Vem kan ta del av mina uppgifter i medlemsregistret?

Alla registrerade medlemmar för att kunna skapa kontakt och nätverk

Vi lämnar aldrig ut medlemsuppgifter till:

Hur tar jag bort mina uppgifter?

Bekräftelse på borttag skickas till dig via e-post

Vilka uppgifter finns kvar även efter du begärt borttag?

För partners

Hur registrerar jag mig i MAF:s partnerregister?

Hur kontrollerar jag mina befintliga uppgifter?

Vilka personuppgifter finns i våra register?

Till vad används uppgifterna?

Vem kan hantera mina uppgifter i medlemsregistret?

Vem kan ta del av mina uppgifter i medlemsregistret?

Alla registrerade medlemmar och övriga partners för att kunna skapa kontakt och nätverk.
Observera att du som partner inte kan ta del av medlemsförteckningen.

Vi lämnar aldrig ut partneruppgifter till:

Hur tar jag bort mina uppgifter?

Bekräftelse på borttag skickas till dig via e-post

Vilka uppgifter finns kvar även efter du begärt borttag?