Om föreningen

MAF verkar för att maximera medlemsföretagens nytta av gjorda investeringar i M3 genom att:

Förmedla kunskap

MAF förmedlar kunskap och information om Infor som företag, M3 produktsvit, ny teknisk plattform, drift & underhåll, kringprodukter och partners. Detta görs genom temadagar, workshops, kompetensgrupper, utbildningar och inte minst genom den stora årliga tvådagarskonferensen.

Skapa nätverk

MAF skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte och bidrar till att förmedla kontakter mellan medlemmar. Detta görs genom kompetensgrupper, lokala företagsgrupper och andra typer av personliga kontakter med medlemmarna.

Påverka utbudet

MAF verkar för, i samarbete med Infor och dess partners, och utifrån medlemmarnas önskemål, att påverka produktutbud och utbudet av service och tjänster.

Dessutom skall MAF vara medlemmarnas röst när det gäller specifika frågor som till exempel support, underhåll och standardisering av anpassningar som finns hos våra medlemmar.