Om MAF

1988 arrangerades det första användarmötet med ett 40-tal av Intentias kunder, där de diskuterade värdet av en användarförening. Arbetet initierades av kunderna/medlemmarna med ett aktivt stöd från Intentia och 1989 bildades Movex Användarförening, MAF. Under tiden fram till nu har produkten bytt namn till M3 och ägarskapet har gått från Intentia till Lawson 2005 och sedan till Infor 2011.

Föreningen heter idag M3 användarförening och är en fristående ideell organisation som helt ägs av medlemsföretagen.
Föreningens verksamhet administreras av två personer som båda jobbar 80%. Vi är en förening i tiden och strävar hela tiden efter att medverka till att den investering som våra medlemmar gjort ger affärsnytta. Förening är alltså till för dig som arbetar med affärssystemet M3. Vårt fokus är nätverksbyggande för att på så sätt gynna kompetensutveckling inom och mellan medlemsföretagen.
Eftersom våra medlemsföretag finns i många länder och att produkten M3 i stor omfattning används internationell så medverkade MAF 2008 till bildandet av GAM3 (Global Association of M3 User Groups). GAM3 är en organisation som samlar alla nationella användargrupper inom M3 området. 

I vårt nätverk finns naturligtvis alla våra partners. De är många och mycket viktiga i den så föränderliga värld vi lever i. Från att konsulter tidigare endast gick att tillgå från Intentia har vi nu ett väl fungerande nätverk för MAFs medlemmar, Infor och partners.