Föreningens hantering av dina personuppgifter

(English version)

Enligt direktiven för hantering av personuppgifter, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 har vi gjort förändringar för att efterleva regelverket.

För medlemmar

Hur registrerar jag mig i MAF:s medlemsregister?

Hur kontrollerar jag mina befintliga uppgifter?

Vilka personuppgifter finns i våra register?

Till vad används uppgifterna?

Vem kan hantera mina uppgifter i medlemsregistret?

Vem kan ta del av mina uppgifter i medlemsregistret?

Alla registrerade medlemmar för att kunna skapa kontakt och nätverk

Vi lämnar aldrig ut medlemsuppgifter till:

Hur tar jag bort mina uppgifter?

Bekräftelse på borttag skickas till dig via e-post

Vilka uppgifter finns kvar även efter du begärt borttag?

För partners

Hur registrerar jag mig i MAF:s medlemsregister?

Föreningen har inget register med inloggningsmöjlighet för partners. Vi har dock en partnerförteckning i systemet med kontaktuppgifter för utskick av bl.a. inbjudningar till aktiviteter. För att registreras som partner kontaktas MAF via info@servicemaf.se eller via telefon 0706–347410.

Hur kontrollerar jag mina befintliga uppgifter?

Kontakta MAF via info@servicemaf.se eller via telefon 0706–347410.

Vilka personuppgifter finns i våra register?

Till vad används uppgifterna?

Vem kan hantera mina uppgifter i MAF:s register?

Endast MAF:s personal har åtkomst till uppgifterna i systemet.

Vem kan ta del av mina uppgifter i registret?

Endast MAF:s personal

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till:

Hur tar jag bort mina uppgifter?

Kontakta MAF som bekräftar radering av uppgifterna via mail.

Vilka uppgifter finns kvar även efter du begärt borttag?

Bokföringsunderlag samt fakturor för aktiviteter vilket enligt bokföringslagen sparas i 7 år